หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างเครื่องจักร รถแบคโฮ จำนวน 5 วันเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำหย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์นิทรรศการติดวีว่าบอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลามไปหย่อมบ้านป่าไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกื้ดช้าง 2 ( บ้านแม่ตะมาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างจ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 5 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 5 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์นิทรรศการติดวีว่าบอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดทำบูธนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์งานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมแซมสะพานสลิงสาธารณะหย่อมบ้านแม่หมาไน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมหม้อน้ำรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-0456 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมแซมสะพานสลิงสาธารณะหย่อมบ้านแม่หมาไน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 1 เมตร จำนวน 2 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมายเลขทะเบียน งร 281 ชม จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
จ้างเหมาทำป้ายอะครีลิค จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อผ้าทอมือปะกาเกอะญอในการจัดนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุสาธิตการผสมตำรับพืชศึกษาชาไผ่จืดในการจัดนิทรรศการ จำนวน 10 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ( บานประตู PVC จำนวน 2 บาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
จ้างปรับปรุงและพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2022
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 822 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างปรับปรุงไหล่ทาง เส้นทางสาธารณะไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลกื้ดช้าง บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-0456 เชียงใหม่ (ซ่อมแซมครัชและสายไมค์วัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ( คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ( เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อสีสเปรย์ (สีขาว) จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมลำเหมืองสาธารณะหย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากอาคารที่ชำรุด มาติดตั้ง ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบลกื๊ดช้าง บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2022
ซื้อจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022