สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการ e-Service
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงาน
กิจกรรม


วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.กื้ดช้าง มอบถุงยังชีพฯ ม. 7 บ้านป่าข้าวหลาม

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา แต้มสี สร้างสรรค์

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.กื้ดช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจธรรมะ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

วันที่ 17 มีนาคม 2565 โครงการ อบต.เคลื่อนที่

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 27 เมษายน 2565 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รั้วลวดหนามเสียหาย บริเวณหมู่ที่ 1

วันที่ 8 เมษายน 2565 ฝึกอบรมเพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรมบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

วันที่ 2 เมษายน 2565 พิธีเปิดงาน งานนิทรรศการหมุนเวียน ?พันธุกรรมสร้างชีวิต?

วันที่ 6 เมษายน 2565 กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ "รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย"

วันที่ 8 เมษายน 2565 ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ นางเนตรนภา อินเตชะ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดูงานวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำป่าและดินเหลวไหลทะลักเข้าบ้านเรือนของราษฎร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 28 เมษายน 2565บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

วันที่ 28 เมษายน 2565 ประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน และประชาคมหมูบ้าน

วันที่ 21 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานสลิงชำรุดเสียหาย ณ บ้านสบก๋าย

วันที่ 21 เมษายน 2565 ฉีดล้างทำความสะอาดถนนที่เลอะดินโคลนจากเหตุวาตภัย

วันที่ 20 เมษายน 2565 นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ดับไฟ บริเวณบ่อขยะชุมชน

วันที่ 20 เมษายน 2565 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 บริเวณภายหมู่ที่ 8

วันที่ 20 เมษายน 2565 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงข้อมูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

วันที่ 20 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจใบอนุญาตและจัดเก็บภาษี

วันที่ 20 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ AIS

วันที่ 20 เมษายน 2565 ลงพื้นที่มอบกระเบื้องลอนคู่และสังกะสีให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

วันที่ 19 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ บ้านพักได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 19 เมษายน 2565 ขอใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และรถไปปรับเส้นทางสัญจรบริเวณภายในหมู่บ้านเมืองกื้ด

วันที่ 18 เมษายน 2565 กิจกรรมสระเกล้าดำหัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หัวหน้าส่วนราชการ และประธานสภา

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail