ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
    ด้านกายภาพ
    ด้านการเมือง/การปกครอง
    ประชากร
    สภาพทางสังคม
    ระบบบริการพื้นฐาน
    ระบบเศรษฐกิจ
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ทรัพยากรธรรมชาติ
iconข้อมูลการติดต่อและแผนที่
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง
iconกองการศึกษา


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ข่าวสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลกื้ดช้าง
25 ฐานแหล่งเรียนรู้ อพ.สธ.-ตำบลกื้ดช้าง
วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านสมุนไพรและการท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด
รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจำปี
ทะเบียนทรัพยากรในชุมชน
ทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่แปลงปกปักฯ
รายงานการศึกษาทรัพยากร
รายงานการแบ่งบันความดี


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1
2


ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566
01 ธ.ค. 2565
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
03 พ.ย. 2565
ประกาศฯ รายงานการรับ-จ่ายเงิน พ.ศ. 2565
26 ต.ค. 2565
คำสั่งและประกาศ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566
17 ต.ค. 2565
คำสั่งและประกาศ ภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566
17 ต.ค. 2565

กิจกรรม

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์ [19 ก.ย. 2565 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 จำนวน 4 โครงการ คลิกดูไฟล์ [13 มิ.ย. 2565 ]
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นขาม - บ้านผาปู่จอม ม.4,8 คลิกดูไฟล์ [10 พ.ค. 2565 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.102-008 บ้านต้นขาม - บ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 4,8 ตำบลกื้ดช้าง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร คลิกดูไฟล์ [11 มี.ค. 2565 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางบ้านแม่ตะมาน ม.2 คลิกดูไฟล์ [22 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการซ่อมแซมสะพานแขวน บ้านสบก๋าย ม.3 คลิกดูไฟล์ [18 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์หอกระจายข่าว คลิกดูไฟล์ [29 มิ.ย. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาปู่จอม คลิกดูไฟล์ [24 มิ.ย. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 4 โครงการ คลิกดูไฟล์ [22 มิ.ย. 2565 ]

งานกิจการสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กื้ดช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป คลิกดูไฟล์
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กื้ดช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กื้ดช้าง สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศรับรองการรายงานการประชุมสภา อบต.กื้ดช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6500047 03 เม.ย. 2565 สอบถามข้อมูลร้านค้าแก่งกื้ดเปิดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ไหมครับ ถึง โดย นักท่xxx

ข่าวประกาศจาก EGP


นายดัสกร ศรีดวงแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
โทร.061 290 5111

นายขันธ์ชัย ลิ้มพูล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง

โทร.086 922 5993


Ban Mae Tamann ท่องเที่ยวหลากหลาย งดงามวัฒนธรรมและธรรมชาติต้องที่นี่แม่ตะมาน


facebook


แบบการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)แบบประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ
username:
password:


สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
42
ผู้ชมเมื่อวาน
71
ผู้ชมเดือนนี้
210
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,918
ผู้ชมปีนี้
15,086
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
0

เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail